Koppeling met HR2day [translations pending]

Het beheren van gebruikers in meerdere software pakketten kan voor beheerders een tijdrovende bezigheid zijn. De Digitale Gesprekscyclus is voorzien van een API koppeling voor het uitwisselen van gebruikersgegevens met de HR en payroll software van HR2day.

Maak gebruik van alle gesprekscyclus functionaliteit in onze software, zonder de hoofdpijn van dubbel gebruikersbeheer. Een koppeling tussen de Digitale Gesprekscyclus en de HR2day omgeving van je organisatie zorgt ervoor dat beheerders persoonsgegevens van alle gebruikers in De Digitale Gesprekscyclus up-to-date kunnen houden zonder extra handelingen.

Lees voor een uitgebreide beschrijving het algemene artikel over de koppeling voor gebruikersbeheer. Hier staan ook de meest gestelde vragen over de uitwisseling van gegevens via de koppeling.

Handleiding koppeling Nmbrs®

Voor het instellen van gebruikersbeheer met de koppeling met HR2day is een handleiding beschikbaar.

Informatie over de koppeling met HR2DAY

Voor het payrolling en HR-platform van HR2day hebben we een koppeling gebouwd die de eenzijdige uitwisseling van gebruikersgegevens. Het wordt hierdoor mogelijk om automatisch bepaalde gebruikersgegevens uit HR2day op te halen en dagelijks in De Digitale Gesprekscyclus te verwerken.

Dit voorkomt een herhaaldelijke handmatige import en het bijwerken van gegevens van medewerkers op meerdere plekken. De koppeling is éénrichtingsverkeer: wijzigingen in De Digitale Gesprekscyclus worden dus NIET teruggestuurd. Bepaalde gegevens, zoals naam, e-mailadres en functie kunnen om deze reden ook niet meer worden aangepast in de Digitale Gesprekscyclus zodra de koppeling actief is.

Dit betekent dat:

  • Nieuwe gebruikers automatisch worden aangemaakt;
  • Gegevens van bestaande gebruikers automatisch worden aangepast;
  • Gebruikers die in HR2day inactief zijn geworden of uit dienst zijn, automatisch op inactief worden geplaatst in de Digitale Gesprekscyclus.


Bij interesse of meer vragen verzoeken we je contact op te nemen met via het formulier op de website, via support@ddgc.nl of door telefonisch contact op te nemen via 075 - 670 2715.

Neem contact op met de afdeling Sales